Byggföretag Partille

Byggföretag Partille

Vi som Byggföretag Partille är våra kunder till största del privatpersoner men vi välkomnar givetvis även företagskunder. Allting från små service till större renoveringar och nyproduktion. 

För att vi skall kunna uppnå ett bra resultat på ditt projekt är kommunikationen ett väldigt viktigt verktyg. För att uppnå detta behöver vi snabba och säkra kommunikationsvägar. Detta ser vi som en nödvändighet och självklarhet. 

Engagemang, yrkesstolthet och kunskap = WIN

Vi vet vad vi är duktiga på, var våra styrkor och ligger och vi tror och hoppas att du låter oss visa det som Byggföretag Partille. Enklaste sättet att komma i kontakt med oss är att skicka ett mejl eller fyll i vårt kontaktformulär som återkopplar vi så snabbt vi kan.

Vi bokar in ett möte mer er så kommer vi ut till plats och tittar på ert projekt. Vi lämnar gärna optionspriser på saker ni är osäkra och lite tips på hur byggnationen och projektet skall genomföras för bästa resultat. Att hålla kommunikationsvägarna så korta som möjligt ser vi som en självklarhet och genom våran erfarenhet som Byggföretag Partille fungerar mejl bäst.

All information mellan oss kund och personal kan då laddas upp på våra externa servar. Det gör att allting som blir överenskommet enkelt kan spåras av oss som Byggföretag Partille och dom som arbetar på projektet som t.ex våra underentreprenörer. 

INTERFACE DESIGN
Focused on cross platform design to ensure a seamless customer experience
UX DESIGN
Skilled at creating unique custom interfaces for an unparalleled user interest
MOBILE APPS
Extensive experience in both iOS and Android APP Development

Byggföretag Partille

För att kunna vara stolta över vårt resultat

Vi som Byggföretag Partille vill vara stolta över det arbetet vi har utfört och det vill vi att ni skall veta. Det kommer genom yrkesstolthet, engagemang och en god kontakt med våran uppdragsgivare. Enkelt att skriva i text, men hur har vi då tänkt på att vi som Byggföretag Partille skall få detta att ske?

Det första är att säkerställa en god kommunikation, sedan är det att vi är noga med våra egenkontroller. Genom att vi skriver kontroller på det vi utför själva och våra underleverantörer så kan vi säkerställa projektets framgång.

Vi har noga valt ut våra under entreprenörer som Byggföretag Partille. Vi arbetar med flera olika men efter möjligaste mån arbetar vi med dom som vi vet fungerar bäst. Som t.ex Sveriges kundnöjdaste elföretag J2 Elteknik AB. 

Tveka inte att kontakta oss