Snickare

Snickare

Vi är kunskapsföretag inom Snickeri och byggnads. Vi finns till där för våra kunder. Vi tror på ett transparent sätt att driva projekten både i form av lösningar och kommunikationen. Vi är verksamma i Göteborg och dom största städerna omkring staden. Vi vill vara ditt självklara val som snickare och byggföretag. Vi lämnar pris på helhetslösningar eller på rena utförande arbeten. Vi arbetar både med privatpersoner och företag. Inget jobb är för litet eller stort.

Tel: 0735-11 27 98

Snickare Partille (SP) drivs av Erikssons Byggtjänst AB

Vi levererar resultat med kommunikationen i fokus. Vi är inte rädda för utmaningar, Mathias Eriksson

Hur arbetar vi med ditt projekt? 

Kommunikation

För att du som kund skall bli nöjd med oss måste vi hålla en kommunikationsväg öppen hela tiden. Vi anser att mejl är det bästa sättet och genom telefon samtal vid valda tillfällen kan man få fram den informationen och strukturen på projekten för det bästa resultatet. Samtal med snickare och andra yrkesgrupper på plats ligger i fokus men även informationsvägarna mellan kontor, kund och arbetare är något vi aktivt arbetar på. 

Tydlighet

Att anlita oss skall vara ett tryggt val genom att vi är tydliga från första kontakt. Vi skall till dig som kund lämna ett tydligt anbud så att du förstår vad som ingår i priset och vad som kan väljas till om du vill. Papper skall vara i sin ordning och utförandet kan starta när alla förutsättningar finns på plats för ett lyckat projekt. Vi som din snickare arbetar med att vara raka, ärliga och tydliga mot dig som kund.

Arbetsplatsen

Täcka av ytor och ömt vårda kundernas boende eller företagets arbetsplats är något som är i fokus. Innan vi påbörjar arbetet måste ytor vara täckta så att vi minimerar möjlig skada på fastighet och egendom. Det är något vi är väldigt tydliga emot våra kunder att arbetsytor vi kommer vara verksamma inom behöver vara undan plockade så att arbetet kan starta så snabbt det är möjligt. Många gånger är starten på projektet det som stjäl mest tid av datumet arbetet skall vara klart. Våra snickare kommer pratar med er på plats om vi har några funderingar.

Samarbete

När vi som snickare inhandlar material och verktyg har vi en egen policy. Vi köper in så mycket det bara går från en och samma kanal. Det gör oss starkare än andra företag i vår bransch. Vi samarbetar aktivt med allting från grossister till underleverantörer. Ett närmare samarbete från våran sida kommer påverka slutresultatet och vår konkurrensmöjlighet, det gör att vi är starkt företag som kan utföra det projektet ni vill att vi skall göra. Helt enkelt vi arbetar aktivt med otröttlig energi för att vara den bästa snickaren och förhoppningsvis din snickare.

Miljö

Genom vår miljöpolicy skall vi försöka minska våran miljöpåverkan så mycket vi bara mäktar med. Det handlar om allting från att försöka samåka till planerade arbetsplatser till att inneha timer på kaffemaskinen på kontoret. Hantering av demonterat material är något vi kommer i kontakt med på varje projekt och vi slänger vårt avfall på angivna avfallsplatser eller om container finns tillgängligt användes dessa. Våra snickare är alla informerade i vårt miljö arbete.

Kvalité

Våran kvalitépolicy består till först och främst av egenkontroller. Som utförs av varje enskild arbetsgrupp och oss själva. Man skriver dem under pågående byggnation och när ett delmoment är klart. När arbetet är klart skriver man en sista kontroll som är för hela projektet med delkontroller som underlag. Vi som snickare & byggföretag skall stå för kvalité, god planering och ett väl utformat arbete. 

Snickare

Är du intresserad av att få ett prisförslag av oss rekommenderar vi er till våran mejl mathias@erikssons-byggtjanst.se. Enklaste sättet för oss och er är att beskriva det ni vill få ett prisförslag för, vi svarar vanligtvis inom 24h eller ringer upp. Då vi anser mejlen är det bästa sättet är för att det håller oss effektiva på dom pågående projekten.

Öppettider

Vi arbetar mellan 07:00-16:00 och är anträffbara under dem tiderna. Är det något ni vill utanför arbetstider? Mejl är det bästa sättet, mathias@erikssons-byggtjanst.se. För att motverka stress på dom anställda har vi som policy att stänga av telefonerna efter arbetstid för alla trevnads skull. Vi hoppas och tror att vi kommer bli era snickare.